Behandeling

De behandeling bestaat uit zorgproces en uitkomstmaten.