Uitkomstmaten

Actuele cliënt ervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling en een rapportcijfer
Na afloop van elke behandeling wordt de vragenlijst CQI aan de cliënt aangeboden om de ervaringen van de cliënt te meten. Deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud. Resultaten van de laatste evaluatie (kalenderjaar 2019) dienaangaande zijn te vinden op de website van Cenzo Purmerend: https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/

Wat deze uitkomsten in mijn specifieke geval betekenen (duiding)
Over het kalenderjaar 2019 zijn er door de cliënten van Florisand Consultancy op het verzoek om de cliënttevredenheidsvragenlijst CQI in te vullen en te retourneren nog geen gegevens beschikbaar gesteld. Een onderzoek hiernaar is niet verricht, maar wel wordt hier in het vervolg meer sturing op gedaan.