Werkgebieden

Gezondheid

Op welke manier beïnvloedt het werk de gezondheid? Veroorzaakt het werk wellicht klachten en ziekte of kan het de gezondheid juist bevorderen? Dat er een duidelijk aanwijsbare connectie bestaat tussen werk, participatie en gezondheid is algemeen bekend, maar helaas wordt hier te vaak nog te makkelijk mee omgegaan.

Gezondheid is belangrijk, als je gezond bent is deelname aan de maatschappij en het arbeidsproces een stuk eenvoudiger. Maar wat als de gezondheid het laat afweten, dan zijn wij er voor u, om samen met u te kijken naar wat de mogelijk- en eventuele onmogelijkheden zijn. Naast bemiddeling tussen mogelijke werkgevers kan Florisand Consultancy u ook begeleiden om de juiste wegen te bewandelen en de juiste zorg te krijgen.

Flossie d'Hont

GZ Psycholoog bij Florisand Consultancy