Kenmerken

Florisand Consultancy is een psychologisch adviesbureau, opgezet in 2000 en wordt gerund door mevrouw drs. Flossie d’Hont, GZ-Psycholoog. Zij is in 1984 afgestudeerd met als hoofdrichting een combinatie van Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie. In 1999 heeft zij de registratie GZ-Psycholoog bij het Ministerie van VWS behaald. Jaarlijks wordt bijscholing gevolgd om de kennis en het werkplezier actueel te houden.

Sedert 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Ook Flossie d’Hont met Florisand Consultancy voldoet aan deze eis. Hiermee wordt laten zien hoe invulling wordt gegeven aan wettelijke verplichtingen, bijv. rondom wachttijden, behandelaar, bereikbaarheid, wat wel en niet wordt behandeld, specialisaties, behandelmethoden, E-Health, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Met het kwaliteitsstatuut is eveneens vastgelegd dat er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Flossie d’Hont/Florisand Consultancy werkt tevens conform de AVG, De Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel De Wet Privacy Persoonsgegevens.
Persoonlijke AGB code 94002856, Praktijk AGB code Florisand Consultancy 94002414,
KvK-nummer 24310122, NIP registratienummer 3492.

Florisand Consultancy/Flossie d’Hont is aangesloten bij Cenzo B.V. Purmerend. Aan de hand van bovenstaande informatie, alsook op de Cenzo-website, vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij mij behandeld wilt en kunt worden. Deze informatie helpt u en uw huisarts/verwijzer bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Via de link https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/ kunt u de informatie raadplegen.

Onze missie is: “SAMENWERKEN AAN NIEUWE PERSPECTIEVEN”