Particulier

Samenwerken aan nieuwe perspectieven

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u. Particulieren kunnen eveneens bij Florisand terecht, niet elke begeleiding
hoeft vanuit een werkgever of uitkeringsinstantie te worden geïnitieerd.
Als particulier kunt u wel degelijk behoefte hebben aan coaching, bemiddeling of hulp bij andere
arbeidsgerelateerde vraagstukken of problematiek.

Bevordering van het creatieve denkproces, uitbreiding en vernieuwing van vaardigheden, een sterk handvat voor u voor nu en de toekomst.

meer info

Uw gedachten en emoties opnieuw structureren, veel leed bij u wegnemen en een positief effect hebben op uw gemoedstoestand.

meer info

Vergroting van de lichamelijke en psychische belastbaarheid met als doel volledige terugkeer in het arbeidsproces. Florsiand

meer info

Werkeloos is niet hetzelfde als hopeloos, samen met u vinden we altijd een uitweg of oplossing.

meer info

Als gezondheid in de weg staat en er geen (betaald) werk gevonden wordt of de stap naar het arbeidsproces niet lukt.

meer info

Naar aanleiding van de vraag zal een vrijblijvend voorstel van ondersteuning en advisering worden voorgelegd.

meer info