Bemiddeling

In een conflict verzeild raken op het werk is nooit leuk. Woede en verdriet, onbegrip, maar ook onzekerheid en angst vergen enorm veel energie en kunnen u zelfs geheel uitputten.
Florisand Consultancy kan u helpen uw gedachten en emoties opnieuw te structureren. Ook kan onze hulp, door onze kennis en expertise op het gebied van arbeidsrechtelijke aspecten en uw positie als werknemer, veel leed bij u wegnemen en een positief effect hebben op uw gemoedstoestand.

Bemiddeling is een specifieke aanpak van conflicten. Na overleg met u worden de betrokkenen uitgenodigd voor een individueel of gezamenlijk gesprek. In dit gesprek of gesprekken worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld hun standpunten, gedachten en emoties op een veilige manier naar voren te brengen. Belangrijk is, dat er door de betrokkenen geen juridische procedure is gestart of in elk geval dat betrokkenen genegen zijn deze te beëindigen.

Bemiddeling heeft alleen een kans van slagen, als betrokkenen de bereidheid en de motivatie hebben om het conflict met elkaar op te willen lossen. Dan zullen betrokkenen probleemoplossend willen onderhandelen in plaats van tegen elkaar te strijden. Florisand Consultancy ondersteunt en begeleidt het proces van praten, openstaan voor elkaars standpunten en het onderhandelen. Het uiteindelijke doel is een win-win-situatie voor alle betrokkenen of het creeëren van een situatie waarin de betrokkenen zich zo optimaal mogelijk kunnen vinden.

Mocht u, om welke reden dan ook, helaas toch terechtkomen in een situatie waarin er sprake is van verlies van uw baan, dan kunnen wij u ondersteunen bij uw ontslagprocedure.