Coaching

Kennismakingsgesprek: binnen 5 werkdagen
Start coachings en/of supervisietraject: binnen 15 werkdagen

Florisand Consultancy kan u ondersteuning en advisering bieden bij uw persoonlijke ontwikkeling. Zou u bijvoorbeeld niet een beter zelfbeeld willen hebben met meer (zelf-)vertrouwen en eigenwaarde, of wat assertiever willen zijn en vaardiger in uw gesprekken met anderen?

Binnen 5 werkdagen na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt uw vraagstelling uitvoerig met u doorgenomen. Daarnaast komen andere aspecten ter sprake, zoals persoonlijke en werkgerelateerde factoren. Op basis van de verkregen informatie, stellen wij een diagnose en brengen wij u een advies uit ten aanzien van de begeleiding.

De begeleiding zal voornamelijk bestaan uit ondersteuning en het geven van praktische oefeningen Deze oefeningen zullen zorgen voor herkenbare en inzichtgevende momenten en vormen een essentieel onderdeel van het coachings- of supervisietraject. Het uiteindelijke doel is bevordering van het creatieve denkproces, uitbreiding en vernieuwing van de vaardigheden en daarmee een sterk handvat voor u voor nu en de toekomst.