Reïntegratie

Intakegesprek: binnen 5 werkdagen
Start begeleiding: binnen 15 werkdagen

Binnen 5 werkdagen na uw aanmelding, wordt met u een intakegesprek gehouden. In het intakegesprek wordt uitvoeriger ingegaan op de reden van uw aanmelding. Daarnaast komen andere aspecten ter sprake, zoals persoonlijke-, gezondheids- en werkgerelateerde factoren. Op basis van de verkregen informatie, stellen wij een diagnose en brengen wij u een advies uit ten aanzien van de begeleiding of behandeling.

De begeleiding c.q. behandeling bestaat voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie. Deze methodiek richt zich op het omzetten van negatieve gedachten in positieve gedachten en dat wordt mede bereikt door praktische oefeningen. Tevens worden eventuele traumatische of ingrijpende gebeurtenissen in uw persoonlijk leven behandeld, gebeurtenissen die invloed hebben op uw functioneren. Ingeval van ernstige lichamelijke klachten kunt u kiezen voor een multidisciplinaire behandeling, waarbij de werknemer naast de psychologische gesprekken ook fysieke training volgt.

Deze training kan door Florisand Consultancy worden geïnitieerd. Beoogd wordt vergroting van de lichamelijke en psychische belastbaarheid met als uiteindelijke doel volledige terugkeer in het arbeidsproces c.q. terugvalpreventie.