Tarieven

Bij een verwijzing van uw huisarts met daarin het advies voor Basis GGZ worden de consulten veelal (gedeeltelijk) vergoed. Wel dient u hierbij rekening te houden met het eigen risico van uw zorgverzekering. U kunt ook altijd met uw zorgverzekering contact opnemen om na te vragen wat er wel of niet vergoed wordt. Uiteraard is de vergoeding vaak afhankelijk van de door u afgesloten soort zorgverzekering c.q. aanvullende dekking. Voor zelfbetalende cliënten is het tarief € 98,50 per consult kort. Indien u bent verhinderd, dan wordt verzocht dit tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch of per e-mail te melden. Bericht u niet of te laat, dan wordt € 50,00 berekend (no show), welk bedrag u zelf moet betalen.
Naar aanleiding van uw vraag zal een vrijblijvend voorstel van ondersteuning en advisering aan u worden voorgelegd.