Werkeloos

Als u om wat voor reden dan ook zonder baan komt te zitten, dan is dat altijd een heel angstig proces. U heeft veel te regelen, heeft veel vragen en kan door zo iets ingrijpends behoorlijk uit het lood geslagen worden.

Het UWV verwijst met regelmaat clienten naar ons en in samenwerking met deze clienten. Werkeloos is namelijk niet hetzelfde als hopeloos, samen met u vinden we altijd een uitweg of oplossing. Florisand Consultancy begeleidt u en bemiddelt voor u in dit vaak moeilijke traject.