Bemiddeling

Bemiddeling is een specifieke aanpak van conflicten tussen partijen. Na overleg met u als werkgever, worden de partijen zo spoedig mogelijk benaderd voor een individueel of gezamenlijk gesprek. In dit gesprek of gesprekken, worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld hun standpunten, gedachten en emoties op een veilige manier naar voren te brengen. Belangrijk is dat er door de partijen geen juridische procedure is gestart of in elk geval dat partijen genegen zijn deze te beëindigen.

Bemiddeling heeft alleen een kans van slagen, als partijen de bereidheid en de motivatie hebben om het conflict met elkaar te willen oplossen. Dan zullen partijen probleemoplossend willen onderhandelen in plaats van tegen elkaar te strijden. Florisand Consultancy ondersteunt en begeleidt het proces van praten, openstaan voor elkaars standpunten en het onderhandelen. Het uiteindelijke doel is een win-win-situatie voor alle partijen of het creeëren van een situatie waarin de betrokken partijen zich zo optimaal mogelijk kunnen vinden.