Coaching

Uitnodiging: binnen 2 werkdagen
Kennismakingsgesprek: binnen 5 werkdagen
Start coachingstraject: binnen 15 werkdagen

Na uw signalering dat een traject kan starten, wordt de werknemer binnen 2 werkdagen, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek zal binnen 5 werkdagen plaatsvinden. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding doorgenomen. Daarnaast komen andere aspecten ter sprake, zoals persoonlijke en werkgerelateerde factoren. Op basis van de verkregen informatie stellen wij een diagnose en brengen wij u een advies uit ten aanzien van de begeleiding.

De begeleiding zal voornamelijk bestaan uit ondersteuning en het geven van praktische oefeningen. Deze oefeningen zullen zorgen voor herkenbare en inzichtgevende momenten, een essentieel onderdeel van het coachingstraject. Het uiteindelijke doel is bevordering van het creatieve denkproces, uitbreiding en vernieuwing van de eigen vaardigheden en daarmee een sterk handvat voor nu en de toekomst.

knop