Management

Human Resource Management is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Hoe groot of klein een bedrijf ook zal zijn, zonder goed HR management verliest u veel slagkracht en toekomstpotentieel binnen uw organisatie.

Het is voor u als werkgever belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats zit met de juiste kwaliteiten. Florisand Consultancy biedt u professionele hulp inzake management development en personeelsontwikkeling. Binnen een gezond en toekomstbestendige organisatie, zullen de medewerkers zich blijven ontwikkelen, zich blijven uitdagen.

Met u wordt eerst bepaald welke competenties voor uw organisatie en de verschillende functies noodzakelijk zijn en hoe deze competenties kunnen worden gedefinieerd. Voorts geeft u aan welke competenties de managers c.q. werknemers nog moeten aanleren of verdiepen, dan wel welke managers c.q. werknemers kunnen of moeten doorstromen.
Dan wordt er een plan van aanpak gerealiseerd, met gerichte vorming en opleidingsplannen voor uw organisatie en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor uw individuele medewerkers.

Met de juiste tools, kunt u uw organisatie laten groeien.