Organisatieadvies

Binnen uw organisatie oog hebben voor veranderingen in werkomgeving, samenstelling en voor de nieuwe vaak ook wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Door hierop proactief te acteren kunt u uw organisatie blijvend onderscheiden van andere organisaties. Een organisatie waar met plezier en inzet wordt gewerkt zal succesvoller opereren.

Florisand Consultancy heeft ruime ervaring met kleine en grootschalige organisatieveranderingen. Hierdoor kunnen wij u veel werk uit uw handen nemen en inspelen op toekomstige situaties.

Wij staan u met raad en daad bij, denk hierbij aan:

 • organisatiestructuur
 • formatie van teams en afdelingen
 • taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden (tbv’s)
 • taak- en functieomschrijvingen en -waarderingen
 • werving en selectie
 • tevredenheidsonderzoeken
 • surveys
 • communicatie en overlegstructuren
 • gedragscodes
 • (na-)zorgteams
 • ontslagbegeleiding