Reïntegratie

Uitnodiging: binnen 2 werkdagen
Intakegesprek: binnen 5 werkdagen
Start begeleiding: binnen 15 werkdagen

Na uw signalering dat een traject kan starten, wordt de arbeidsongeschikte werknemer binnen 2 werkdagen uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit intakegesprek zal binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Hierin wordt de reden van aanmelding doorgenomen en komen eventuele andere klachten ter sprake, alsook persoonlijke factoren en werkfactoren. Op basis van de verkregen informatie stellen wij een diagnose en brengen wij u een advies uit ten aanzien van de begeleiding c.q. behandeling. U kunt ervoor kiezen om de contacten en rapportages via de bedrijfsarts te laten verlopen.

De begeleiding c.q. behandeling bestaat voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie. Deze methodiek richt zich op het omzetten van negatieve gedachten in positieve gedachten en dat wordt mede bereikt door praktische oefeningen. Tevens worden eventuele traumatische of ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijk leven behandeld, gebeurtenissen die invloed hebben op het functioneren. Ingeval van ernstige lichamelijke klachten kunt u kiezen voor een multidisciplinaire behandeling, waarbij de werknemer naast de psychologische gesprekken ook fysieke training volgt. Deze training kan door Florisand Consultancy worden geïnitieerd.

Beoogd wordt vergroting van de lichamelijke en psychische belastbaarheid met als uiteindelijke doel volledige terugkeer in het arbeidsproces c.q. terugvalpreventie.

N.B.
Met betrekking tot re-integratie en gezondheid biedt Florisand Consultancy ook behandeling aan aan medewerkers met de specifieke klacht ‘overgewicht’ of ‘obesitas’. Arbeidsongeschiktheid, moeilijkere terugkeer in het arbeidsproces of verminderde arbeidsprestatie door deze problematiek kunnen de werkgever belasten met vervelende financiële- en bedrijfsontwikkelconsequenties. Indien gewenst kan de behandeling multidisciplinair worden ingezet met een voedingsdeskundige/lifestyle coach, personal trainer of een deskundige met een medische achtergrond.